AKTUALITY

17.6.2015 Jedním z bodů veřejného zasedání zastupitelstva Chýně dne 24.června 2015 bude hlasování o výši místního koeficientu daně z nemovitosti a nastavení koeficientu pro stavby využívané pro individuální rekreaci a podnikatelskou činnost. V tomto článku vysvětlují zastupitelé za ESO Chýně, proč a jak budou v této otázce hlasovat.

14.1.2015 Na zasedání zastupitelstva v sobotu 10.1.2015 proběhla bouřlivá debata o nákupu budovy Okružní 170. V tomto článku vysvětlujeme, proč jsme hlasovali tak, jak jsme hlasovali a že toto hlasování neznamená, že tuto budovu nechceme získat.

17.11.2014 Výsledkem jednání se zastupiteli STAN Chýně je Prohlášení o spolupráci, které bude tvořit základní rámec naší spolupráce pro následující volební období. Celý text je k dispozici v sekci Ke stažení (přímý odkaz zde).

25.10.2014 V rámci informovanosti zveřejňujeme události posledních dnů ve článku "Krátké zprávy".

20.10.2014 V těchto dnech probíhá příprava deklarace o společných programových cílech, což je celkem příjemná práce, protože překryvy programů ESO a STAN jsou natolik velké, že by neměl být problém nalézt shodu. Zároveň dolaďujeme otázky personálního obsazení výborů a komisí.

Pan starosta Novotný navrhuje konání ustavující schůze nového zastupitelstva na pondělí 10. 11. 2014 od 19 hodin, což je nejzazší možný termín konání této schůze.

Jedna z prvních obtížných situací, kterou musíme řešit, je problém s pokutou za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace na interaktivní tabule v ZŠ. Celková vyměřená pokuta včetně penále se vyšplhala na více než 450 tisíc Kč. Kauza se táhne už od roku 2012 a nejprve je třeba se v ní nestranně zorientovat. První schůzka proběhla dnes a další budou brzy následovat.

15.10.2014 Dnes jsme měli druhé jednání se zastupiteli zvolenými za STAN. Hlavním závěrem jednání je dohoda na personálním obsazení postů ve vedení obce a to ve složení starostka Anna Chvojková, místostarostka Petra Vacková, předseda finančního výboru Lukáš Palatinus, předsedkyně výboru pro novou základní školu Věra Kovářová. Post předsedy kontrolního výboru by měl obsadit zástupce jedné z dalších stran či sdružení zastoupených v zastupitelstvu.

14.10.2014 Podporu kandidatury Anny Chvojkové na post starostky Chýně výjádřila TOP09 reprezentovaná v novém zastupitelstvu Stanislavem Barkem.

14.10.2014 Hned od začátku chceme dostát slibu otevřenosti vůči veřejnosti a rádi bychom Vás alespoň stručně informovali o aktuálním dění. Po vyhlášení výsledků voleb jsme ve fázi povolebních jednání. Za uplynulé dva dny jsme jednali s výjimkou ČSSD se všemi zvolenými zastupiteli. Je potěšitelné, že vlastně se všemi nacházíme významné programové shody a lišíme se spíše v detailech. Úplná shoda ještě nepanuje v personálním obsazení vedení obce, ale věříme, že i v tomto bude jasno do konce týdne.

O dalším průběhu jednání a hlavně o jeho výsledcích Vás budeme informovat.

Podrobnosti můžete číst ve "Volby jsou za námi – a co bude teď?".

11.10.2014 Děkujeme všem, kteří přišli k volbám. Díky vašim hlasům jsme s celkovým ziskem 2100 hlasů volby vyhráli. Kompletní výsledky naleznete na serveru volby.cz.

 

Kdo jsme

Jsme místní politické uskupení – sdružení nezávislých kandidátů, které se angažuje v politice na komunální úrovni. Naším působištěm je, jak vyplývá již z našeho názvu, obec Chýně. Současné politické dění v obci aktivně sledujeme a formou připomínek a návrhů se snažíme přispět k jeho pozitivnímu rozvoji. Nabízíme osobnosti, odborníky různých profesí a lidi se zkušenostmi z dosavadní praxe. Jsme lidé, kteří nejsou na politice existenčně závislí. Účast ve volbách a práci v zastupitelstvu chápeme jako aktivní cestu k tomu, aby Chýně byla moderní prosperující obcí 21. století.  Pozici zastupitele i starosty chápeme jako službu obyvatelům obce. Naším společným cílem je naplnění volebního programu ESO.

Je zřejmé, že s ostatními volebními stranami můžeme mít ve větší či menší míře shodné cíle, které bychom při svém působení v obecním zastupitelstvu chtěli dosáhnout. Lišit se můžeme ve způsobu, jakým chceme těchto cílů dosáhnout. Naším primárním cílem při správě obce je maximální efektivita (zejména v nakládání s finančními prostředky obce) i komplexní posuzování v úvahu připadajících variant. To znamená např. neřešit pouze akutní potřeby, ale vždy brát v potaz i další předpokládaný vývoj a požadavky v dlouhodobějším horizontu. Do obecní politiky chceme přinést i změnu stylu komunikace s občany. Naší prioritou je maximální informovanost, otevřenost a transparentnost veškerých jednání.

Ve zkratce, naším cílem je spokojenost občanů a moderní efektivně fungující obec.

 

 

Vytvořeno pomocí open source Joomla!