(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Obec je především společenství občanů a bohatá spolková činnost je znakem, že toto společenství je živé a funkční. Úkolem vedení obce není spolkovou činnost regulovat, organizovat a tvořit, ale vytvářet pro tuto činnost zázemí a především podporovat realizaci a koordinaci různých zájmových činností, sportovních a kulturních akcí, školních kroužků vedených spolky atd.

Tohoto obecného cíle chceme dosáhnout těmito konkrétními kroky:

  • V současnosti existují pravidla pro podporu spolků ze strany obce, ale v praxi nejsou dostatečně důsledně uplatňována. Chceme vytvořit jasná pravidla pro finanční podporu spolků a také je dodržovat. Každý rok bude na podporu spolků v rozpočtu vyhrazena konkrétní částka a budou dány konkrétní termíny pro podání žádostí o podporu.
  • Zavedeme pravidelné setkávání zástupců spolků a obce, na kterých bude domluvena vzájemná podpora a především sladění termínů akcí jednotlivých spolků a obce.
  • Chceme postupně vytvořit materiálové zázemí pro pořádání spolkových, obecních ale i jiných akcí. Pořadatelé těchto akcí si budou moci od obce zapůjčit potřebné vybavení.
  • Obec bude poskytovat prostory pro setkávání občanů a to jak v rámci spolků, tak neformálně.
  • Zajistíme informování občanů o spolkových akcích prostřednictvím místního rozhlasu, úřední desky, plakátovacích ploch, bezplatné inzertní plochy v Chýňském zpravodaji, na webových stránkách obce a také pomocí SMS informačního systému ISCHYAS (více viz zde), jehož zavedení plánujeme.
  • Budeme hledat způsoby zapojení spolků do péče o pořádek v obci, stav veřejných prostranství i veřejnou zeleň. Uvítáme obohacení prostředí obce o umělecké a řemeslné předměty – nejlépe vytvořené místními občany.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!