Kontakty na zvolené kandidáty (klikněte nebo kopírujte emailovou adresu přes pravé tlačítko):
1.
2.
3.

chyně

No odpověď nic moc, takzvaně nic nevypovídající, pouze informativní odpověď, která neurazí, nezavazuje, pouze konstatuje a když se to náhodou nepovede, tak se najdou objektivní důvody, proč se to nepovedlo. Opravdu ve šlépějích naší politické reprezentace, říci květnatým souvětím mnoho a vlastně vůbec nic. Děkuji za odpověď.

Tuesday, 04 November 2014 09:02
chyně

Dobrý den,
byli byste tak laskaví a mohli mně sdělit, kde na ty Vaše sliby chcete vzít finance. Ale je pravdou, že vzdušné zámky lze stavět i bez peněz. Ono mně to celé přijde ve smyslu "slibem nezarmoutíš", no jsem na Vás zvědav.

Wednesday, 22 October 2014 14:05
ESO Chýně
Dobrý den,
Jednu z kapitol našeho programu tvoří text nazvaný Financování rozvoje obce. Stručně shrnujeme hlavní závěr: v příštích čtyřech letech by Chýně měla mít k dispozici vlastní investiční prostředky ve výši přes 40 miliónů Kč. Tento výpočet je navíc relativně konzervativní. Na většinu našich záměrů je také možné žádat o dotace. Financování našich záměrů máme tedy promyšleno. Detailní propočty provedeme při vytváření rozpočtu na rok 2015 a při vypracovávání rozpočtového výhledu na další roky.

 

Friday, 24 October 2014 08:53
Jiří Šoupal

Dobrý den, blahopřeji k výsledku voleb. Jsem rád, že se do vedení obce dostali lidé, kteří vědí co chtějí a vědí, že to chtějí pro obec. Můj bratr již mnoho let působí v podobném uskupení v obci Mukařov na Praze Východ, mají za sebou dvě volební období a před sebou třetí. Podařilo se jim projít překážkami a získat dotace na novou školu, která se staví a již mají rozšířenou školku a ve staré škole přidělali velmi elegantně 4 třídy z tyv. kontejnerů. Píšu Vám to proto, že není problém se s nimi domluvit, poptat se na zkušenosti a případně se tam i na školku nebo na stavbu školy, či kontejnery (veliká kontroverze, ale i veliká spokojenost dětí a učitelů - postavené základy za měsíc, vršek za týden, životnost až 50 let). Prostě nebyl by to asi ztracený čas. Pokud by jste měli zájem, rád domluvím kontakt na pana starostu a můžeme zkusit, jestli bude co se dozvědět (Mukařov je kousek od Říčan).

S pozdravem

Jiří Šoupal, U Dráhy 614

Sunday, 19 October 2014 13:59
ESO Chýně

Dobrý den,

děkujeme za podporu i za výborný nápad. Určitě se Vám ozveme a domluvíme se, jak zkušenosti z Mukařova využít v Chýni.

Monday, 20 October 2014 21:36
Irena Doubravová

Hurá, tak to dobře dopadlo, teď si jenom nenechte vzít starostu ! Irena

Saturday, 11 October 2014 19:31
Petr

Váš program mě zaujal. Zatím jste jako jediní představili ucelený program pro celou obec. Také plně podporuji vaši snahu o stavbu nové školy.

Co mně ovšem zaráží je umístění pana Fouska na vaší kandidátku. Mnoho z toho co nabízíte a co vyčítáte současnému vedení mohl pan Fousek udělat za svého dvouročního působení ve funkci starosty. Třeba zlepšení práce komisí nebo zveřejňování obecních smluv. Bohužel této možnosti nevyužil. I o jeho dalších přešlapech již toho bylo napsáno dost. Přijde mně proto trochu pokrytecké jeho umístění na vaší kandidátku.

Monday, 29 September 2014 12:20
ESO Chýně

Vážený Petře,

jsme opravdu rádi, že oceňujete ucelenost našeho programu včetně jedné z našich hlavních priorit.

Pan Fousek se ztotožňuje s naším programem a prioritami a je naší skupině přínosem svými zkušenostmi a tím, že do ní přináší názory starší generace a obyvatel “staré” části Chýně. Jsme přesvědčeni, že se během doby svého starostování poctivě snažil o naplnění programových cílů sdružení “Chýně pro všechny”, za které byl zvolen, a leccos se mu podařilo. Na dokončení některých plánů neměl dost času, protože byl z funkce odvolán po necelých dvou letech. To se mimochodem týká i Vámi zmiňovaného zveřejňování smluv, které bylo v létě 2012 těsně před spuštěním.

Každý dělá chyby a chyby za svého působení ve funkci starosty udělal i pan Fousek. To nepopíráme a nepopírá to ani on sám. Jsme ale přesvědčeni, že nebyly takového rázu, aby ho diskvalifikovaly z účinkování ve veřejném životě. Obecně se z chybných rozhodnutí obce z dob minulých i zcela nedávných chceme poučit a v následujícím období řešit věci lépe. Věříme, že i díky Vašemu hlasu k tomu získáme mandát!

Tuesday, 30 September 2014 20:59
ESOvolič

Celkem sranda, co píše starosta na obecních www stránkách. Nejen, že to nepsal sám, protože není schopen dát dohromady souvislou větu... Dokonce si ani si nezkontroluje, že tam pod jeho jménem někdo plácá nesmysly o obecním znaku a politickém hnutí... 

Oni jsou ti oranžoví všechno takoví pepíci 

 

Monday, 08 September 2014 18:13
Obyvatelka chýně

Špatně ste mě pochopili. Bylo by dobře, aby ste pozorněji četli příspěvky a věnovali víc času přípravě odpovědi. Zatím celá vaše kampaň je taková hrc prc. Mnoho nekonkterních řečí ale o ničem. Navíc ve svém středu máte dva zastupetele ale nic nemůžete ovlivnit. To mě hlava nebere. No nic. K tématu. Já sem se s problémem drog v chýni nesetkala. Maximálně tak z doslechu. Problém na kterej sem upozorňovala bylo šíření nepodložených poplašných a štvavých informací některými uživateli fora. Zejména Jilu1 a andělka. A tyto informace by jim měla prý poskytovat ředitelka školy. To je to co mě i dalším sousedům vadí. Rozeštvávání a lži v obce. Navíc se šušká že pod těmito jmény se skrývají lidé spojení s vedením, obce. Jak chcete přebudovat obec a zavést nové pořádky když nejte schopni ani ochránit svého kandidáta nařčeného z tolerance drog ve škole. Jesli budete ke všemu takhle laksně přistupovat proč vás pak volit. Doporučuju aby vaši zastupitelé zařadili projednání informací o drogách a monitorování chyně na jednání zastupitelů a zajistili objektivní informování obyvatel.

Monday, 21 July 2014 07:10
ESO Chýně

Náměty i dotazy čteme pečlivě. Z Vašeho příspěvku ale nebylo jasné, co přesně vás znepokojuje.

Ani zastupitelé, ani my se nemůžeme a nebudeme zabývat tím, co sama označujete jako "nepodložené a poplašné informace". Věříme, že čtenáři dokáží rozlišit věrohodnost anonymních udání na fóru od relevantních a podložených informací. Proto nepovažujeme za nutné v této pseudokauze našeho kandidáta a současného zastupitele p. Fouska obhajovat.

Pokud získáme ověřený a věrohodný podnět např. o monitorování obce, rozhodně se mu budeme věnovat se vší vážností.

Monday, 21 July 2014 20:22
Obyvatelka chýně

Mohli by jste se vyjádřit k příspěvkům p. Luptáka, který na Chýňském fóru nepřímo obviňuje vašeho kandidáta p. Fouska a pí. Kovářovou z tolerance k šíření drog v obci a k jeho informaci o údajném monitorování obce ze strany ředitelky školy a obecního úřadu.

Tyto nepodložené informace znepokojují většinu obyvatel Chýně.

Friday, 18 July 2014 10:31
ESO Chýně

Pan Lupták byl na fóru vyzván, aby byl ve svých obviněních konkrétnější, ale zatím jsou jeho informace velmi povšechné. My nemáme žádné informace o tom, že by škola nebo obec byla monitorována ve smyslu sledování kamerovým systémem či jinak. Více informací by samozřejmě měla podat paní ředitelka Urbánková.

Příspěvky pana Luptáka působí neseriozně. Problematiku drog rozhodně nebagatelizujeme. Ani z poslední doby, ani z doby starostování p. Fouska, nemáme vlastní či přenesené zkušenosti od jiných lidí o tom, že by se v Chýni jednalo o masivní problém. Pokud máte nějaké konkrétní zkušenosti a důkazy, že se jedná o vážný problém, který je třeba řešit na obecní úrovni, budeme rádi, když nám o nich povíte (zde nebo na mailu info@eso-chyne.cz) a určitě jsme ochotni se tím zabývat.

Na závěr podotýkáme, že jednou z priorit našeho programu je zřízení obecní policie, která se v případě potřeby bude drogovou problematikou samozřejmě zabývat.

Friday, 18 July 2014 18:14
háje

Dobrý den,

proklamace ve Vašem volebním programu jsou zajímavé, ale nikde nepíšete jakým způsobem toho chcete dosáhnout.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Jak to chcete zařídit, když Policie ČR nemá kapacity.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

jaké dopravní spojení, myslíte autobusové? Již nyní prosakují informace, že se chystá linka č. 358 zrušit, protože je nerentabilní?

Wednesday, 16 July 2014 09:17
ESO Chýně

Zatím jsme uveřejnili jen základní body programu. V následujících týdnech budeme postupně zveřejňovat podrobnější informace k jednotlivým bodům programu, tedy i k obecní policii a dopravní obslužnosti.  Vraťte se na náš web v průběhu srpna a dozvíte se víc. Děkujeme.

Wednesday, 16 July 2014 22:14
PaMi

Jakým způsobem chcete řešit zarostlé a zanedbané pozemky soukromých vlastníků jejichž nepořádek a nálety z plevele obtěžují sousedy, kteří se o své zahrady poctivě starají?

Tuesday, 15 July 2014 15:21
ESO Chýně

Jako soused máte legislativně více práv než obec samotná. Každopádně pro občany připravíme metodický pokyn s kontaktními údaji, jaké kroky lze podniknout (obdoba zde) a zjistíme možnosti, které v této oblasti dává obecní vyhláška se stanovením sankcí. Budeme se inspirovat obcemi, kde to už funguje, např. Jičín, Zabušany nebo Vráž. Jinak je tato problematika v kompetenci odboru životního prostředí Černošice.
Zároveň budeme opět jednat s vlastníky těchto pozemků. Nabídneme jim také, že údržbu pozemků může na jejich náklady provádět obec.

Wednesday, 16 July 2014 22:31
PaMi

Jakým způsobem chcete řešit tzv. "spalovače mrtvol" v zimním období, kdy se z celé řady komínů valí téměř nedýchatelný smrad?

Tuesday, 15 July 2014 15:14
ESO Chýně

Obec má v tomto směru omezené kompetence a legální způsob, jak znečištění kouřem zcela vymýtit, neexistuje. Jedním z řešení je nařízení obce ohledně spalování tuhých paliv (VZOR Chýně). Jako druhý krok obec majitele nemovitostí, kde je primárním zdrojem vytápění kotel na tuhá paliva, informuje o možnostech státních dotací (kotlíková dotace, novazelenausporam.cz). Zároveň dle finančních možností zvážíme možnost obecní dotace na část spolufinancování. Obec bude v topné sezoně provádět kontroly zbarvení kouře a u největších znečišťovatelů urgovat nápravu.

Wednesday, 16 July 2014 22:40
obyvatel hájů

Zajímalo by mě, zda ve svém programu počítáte s  řešením postupně se rozpadající ulice Ke skále a s řešením jejího odvodnění. Budou vaši stávající zastupitelé, myšleno ti co vás kandidují, již nyní situaci nějak řešit? Úterní déšť byl velmi silný, ale také naplno ukázal nefunkčnost odvodnění budovaného obcí. Část komunikace byla ráno pokryta kamením pocházejícím z tohoto odvodnění a višňovky.

Wednesday, 09 July 2014 13:23
ESO Chýně

Situace v ulici Ke Skále je opravdu nepříjemná a komplikovaná. Přívaly vody se tam opakují pravidelně a povrch vozovky narušují. Detailní řešení ještě nemáme zpracované.  Je však zřejmé, že bude finančně náročné. Tím více mrzí zcela neefektivně investované  prostředky na nefunkční příkopové úpravy, které již byly provedeny. Celkovou situaci nejen že nezlepšily, ale dokonce ještě více zkomplikovaly! „Naši“ stávající zastupitelé mohou na situaci pouze upozornit, vliv na řešení v současné době mají pouze minimální.

Připravujeme přehled všech potřebných úprav povrchů ulic v Chýni, na jehož základě  vypracujeme harmonogram oprav a pokládek nových povrchů podle naléhavosti a finanční náročnosti. Ulice Ke Skále bude v tomto seznamu zahrnuta.Než se podaří problém komplexně vyřešit, musí obec samozřejmě poškození vzniklá přívalovými dešti včas a kvalitně opravovat tak, aby ulice zůstávala dobře sjízdná a odklízet materiál naplavený na vozovku.

 

Saturday, 12 July 2014 08:06
doudou

Jste první a doufám,že i první budete, škoda jen, že o první schůzce skoro nikdo nevěděl. Je potřeba to napravit. Díky

Friday, 04 July 2014 21:33
ESO Chýně

Máte pravdu, propagaci příště zlepšíme. Na konec srpna a na září plánujeme další setkání s občany. Jejich harmonogram už brzy zveřejníme jak tady na webových stránkách, tak na Facebooku a Twitteru.

 

Wednesday, 09 July 2014 08:15
volič

Policie tu měla být už dávno, o tom žádná...

Ale hlavně to vypadá, že se na radnici dostane někdo, kdo umí počítat a formulovat souvislou větu. Milá změna proti dnešku 

Friday, 04 July 2014 18:35
ESO Chýně

Děkujeme za podporu.  V následujících týdnech budeme postupně zveřejňovat podrobnější informace k jednotlivým bodům programu, tedy i k obecní policii.

 

Wednesday, 09 July 2014 08:00
Powered by JoomVita VitaBook
Vytvořeno pomocí open source Joomla!