(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Dostupnost Prahy spoji veřejné dopravy je pro mnoho obyvatel Chýně jedním ze zásadních aspektů ovlivňujících kvalitu života. Je proto prvořadým úkolem obce zajistit kvalitní dopravní spojení. Budeme proto hledat cesty, jak doplnit spoje do několikahodinových mezer v jízdních řádech a posílit spoje v nočních hodinách a o víkendu. Budeme jednat s Ropidem o zachování linky č. 358 či její náhradě tak, aby nedošlo k omezení dopravy pro obyvatele lokality Na Vyhlídce.

Zavádění nových spojů zejména mimo špičku a o víkendech chceme koordinovat s okolními obcemi. Pro vykrytí mezer mezi standardními spoji budeme hledat další alternativní způsoby dopravy, například dodatečné linky obsluhované minibusy a financované přímo zainteresovanými obcemi.

Dlouhodobě neudržitelná je absence autobusové zastávky v lokalitě Kaliště. Její vybudování je brzděno neurovnanými majetkovými vztahy obce a firmy OXES. Budeme se snažit najít postup, které tento problém vyřeší a který konečně přivede autobus až na Kaliště.

Obce mají možnost se aktivně zapojit do vytváření jízdních řádů. Budeme proto jednat se zástupci Ropidu a Českých drah o optimalizaci autobusových a vlakových spojů tak, aby se vhodně doplňovaly.

Počítáme také s postupným zastřešením zastávek, aby nabízely cestujícím větší pohodlí při čekání na spoj. Jako první v pořadí plánujeme zastřešení zastávky Chýně, Na Vyhlídce.

Budeme aktivně podporovat vybudování zastávky Chýně jih a zajistíme, aby tato zastávka byla dobře dostupná pro pěší, především z lokality Na Vyhlídce a z nově zastavovaných lokalit.

Zajištění dopravní obslužnosti tvoří v rozpočtu nákladově významnou položku a rozšíření dopravní obslužnosti se do rozpočtu také promítne. Jsme však přesvědčeni, že zajištění vyhovujícího spojení zejména s Prahou je jednou ze základních potřeb naší obce, a proto má smysl do něj investovat.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!