Toto jsou východiska programu našeho sdružení. V průběhu předvolebního období uveřejníme k jednotlivým oblastem podrobnější informace.

Správa obce, komunikace s občany

 • Prosadíme průhlednost, přehlednost a veřejnou kontrolu obecního hospodaření. Odmítáme klientelismus při nakládání s obecním majetkem a při zadávání obecních zakázek.
 • Zřídíme transparentní účet obce: veškeré pohyby na účtu budou veřejně přístupné.
 • Aktuální čerpání obecního rozpočtu bude dostupné na webových stránkách obce.
 • Veškerá výběrová řízení, včetně jejich výsledků, budou zveřejněna na webových stránkách. Tyto údaje zůstanou dostupné i po ukončení řízení.
 • Komise a výbory budou důstojnými partnery vedení obce; obnovíme činnost stavební a dopravní komise.
 • Zavedeme ISCHYAS: „Informační Systém Chýně – Aktuality přes Sms“. Systém Vás aktivně bude informovat o důležitém dění v obci, odstávkách vody, příčinách výpadku elektřiny apod.

Klikněte pro bližší informace o správě obce.
Klikněte pro bližší informace o komunikaci s občany.

Financování rozvoje obce

 • Obecní prostředky budou vydávány v souladu s předem stanovenými prioritami, koncepčně a s oporou v rozpočtu, ve shodě s heslem Efektivní Správa Obce.
 • Naše projekty máme podloženy rozpočtovým výhledem a dotačními tituly na roky 2015 - 2018.
 • Jedním ze základních předpokladů rozvoje obce je pokrytí investic obce dotacemi a je zodpovědností vedení obce tyto dotace získat.
 • Vysoutěžíme firmu, která bude zodpovědná za sledování vyhlášených dotačních titulů a která bude pro obec profesionálně připravovat podklady pro dotace.
 • Využijeme všechny reálné možnosti úspor v běžných výdajích. Ani malé částky nelze utrácet bez rozmyslu.

Klikněte pro bližší informace o financování rozvoje obce.

Školství

 • Postavíme novou školu do konce volebního období.
 • Prosazujeme koncepční řešení rozšíření kapacity mateřské školy dostavbou dalších prostor v areálu současné školky a rozšíření pozemku školky.

Klikněte pro bližší informace o školství.

Rozvoj obce, služby

 • Zajistíme dostupnost služeb pošty.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci centra obce.
 • Zajistíme bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu.
 • Vytvoříme plán položení asfaltových povrchů na prašné komunikace podle jejich vytíženosti a zahájíme jeho realizaci alespoň v nejkritičtějších místech.

Klikněte pro bližší informace o rozvoji obce a službách.

Spolkový život

 • Aktivně podpoříme spolkový život v obci.
 • Nastavíme jasná pravidla pro přístup spolků k podpoře ze strany obce.

Klikněte pro bližší informace o spolkovém životě.

Bezpečnost v obci a doprava

 • Zřídíme v obci služebnu obecní policie.
 • Na příjezdech do obce umístíme měřiče rychlosti.
 • Posílíme dopravní spojení s Prahou.
 • V souvislosti s nově vzniklou zastávkou ČD se zasadíme o propojení vlakové a autobusové dopravy.

Klikněte pro bližší informace o bezpečnosti v obci.

Klikněte pro bližší informace o veřejné dopravě.

Životní prostředí

 • Budeme pokračovat v budování polních cest v rámci schválených pozemkových úprav a budeme jednat s okolními obcemi o propojení cest stávajících.
 • Zasadíme se o výsadbu zeleně v zastavěné části obce, aby se snížila prašnost a hlučnost našeho okolí.
 • Budeme jednat s firmou Agrosa o postupném ukončení provozu hnojného plata a o jeho novém využití pro potřeby obce.

Klikněte pro bližší informace o životním prostředí.

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!