(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Obec Chýně se v posledních letech potýká s neodstatkem míst ve škole i ve školce. Zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky a pro předškolní vzdělávání je přitom zákonnou povinností obce. Hlavní prioritou příštího volebního období proto musí být výstavba nové základní školy a dostatečná kapacita mateřské školky. Současný demografický vývoj (k 1.1.2014 měla Chýně 308 dětí ve věku 0-4 roky) jasně ukazuje, že bez stavby nové školy obec nebude schopna svou povinnost v budoucnu splnit. Potřebnost nové školy a využití její kapacity máme podloženo demografickou studií (ke stažení zde).

Základní škola

V současnosti probíhají první kroky směřující k výstavbě školy - poptávkové řízení na firmu zajišťující architektonickou soutěž. Hlavní tíha teto akce bude tedy ležet na příštím vedení obce.

Zásadním problémem výstavby školy je samozřejmě její financování. Financování projektové dokumentace a realizace bude zajištěno pomocí kombinace dotačních titulů:

  • Financování vlastní stavby z Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 (Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.4), Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • Financování přípravy a realizace projektu z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - program 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky
  • Financování realizace projektu z podprogramu Ministerstva financí 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
  • Spoluúčast na dotacích bude financována z prostředků obce.

Mateřská škola

Palčivým problémem zůstává také nedostatečná kapacita mateřské školky. Podporujeme rozšíření její kapacity, ale jsme přesvědčeni, že nejvýhodnějším řešením je rozšíření školky v jejím současném areálu. Toto řešení je dlouhodobě udržitelné a je v souladu s naší koncepcí vzdělávání (dokument k diskusi). Rozšíření v současném areálu lze technicky provést několika způsoby. Konkrétní způsob rozšíření musí být konzultován především s odborníky - stavaři a statiky. V každém případě bude nutné také rozšířit pozemek školky. V okolí školky se ovšem nabízí k prodeji několik pozemků, a rozšíření pozemku školky je tudíž možné. I rozšíření mateřské školy bude možné financovat z dotačních titulů. Pravděpodobnost získání dotace je vzhledem ke kritické kapacitní situaci vysoká.

I přes rozšíření kapacity mateřské školy nastanou nejspíš v budoucnu roky, kdy nebude kapacita plně dostačující. Proto zároveň pro tato období počátáme s využitím některých tříd v nové základní škole pro třídy předškolního vzdělávání.

Do oblasti školství v našem programu patří i podpora vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost v budově nové školy:

  • Podpora terciárního vzdělávání (kurzy UTV - univerzita třetího věku)
  • Vzdělávací, počítačové a jazykové kurzy
  • Podpora obecní knihovny

Programové priority sdružení ESO Chýně

 

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!