(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Jednou z našich programových priorit je zřízení služebny obecní policie. S projektem počítáme v našem rozpočtovém výhledu a již nyní spolupracujeme s experty, okolními obcemi a shromažďujeme potřebné informace a zkušenosti. Ze zvažovaných alternativ zajištění bezpečnosti v obci se nám zřízení samostatné obecní policie jeví jako nejefektivnější. Zřizovatelem obecní policie je obec, tudíž obecní policista – strážník je zaměstnancem obce. Na základě platné právní úpravy je řízení obecní policie svěřeno starostovi obce. Získáme-li tento mandát, zasadíme se o pravidelnou informovanost o činnosti a úkonech strážníků na webu obce a na veřejných zasedáních zastupitelstva. Samotnou služebnu bude v dlouhodobém výhledu zřejmě nejvýhodnější umístit do budovy současné školy, až se její prostory uvolní výstavbou nové školy. Na přechodnou dobu se nabízí umístění služebny do budovy do budovy Hlavní 21, jejíž nákup probíhá v těchto dnech, případně do budovy č.p. 170 v ulici Okružní, která stojí na obecním pozemku a s jejímž nákupem a využitím obec počítá.

Hlavní pracovní náplní strážníků bude zejména prevence – kontrolní činnost, pravidelné pochůzky v ulicích obce, ochrana osob a majetku, kontrola dodržování nočního klidu a stavebníků během výstavby, zajištění bezpečnosti na přechodech v exponované časy, zejména před školou, kontrola dopravních přestupků - především aktivní kontrola dodržování rychlosti v obci, odhalování pachatelů černých skládek, kontrola dodržování pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství, odchyt poraněných zvířat apod.

Práci strážníků bude podporovat pasivní kontrola rychlosti na vjezdech do obce. V rámci kontroly rychlosti navrhneme a zasadíme se o úpravu dopravního značení v okolí rybníka Bašty. Chceme tak zajistit snížení rychlosti projíždějících vozidel na místě s velkou frekvencí pohybu obyvatel.

Chceme zklidnit dopravu na frekventovaných komunikacích, zejména v ulici Ke Skále, na křižovatce ulic Ke Skále a Rudenská a na křižovatce ulic Hlavní a Hostivická. Zklidnění zajistíme jednoduchými stavebními úpravami. Během řešení dopravních situací budou naši zastupitelé úzce spolupracovat se stavebně-dopravní komisí, kterou chceme obnovit.

 Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!