(zpět na Programové priority sdružení ESO Chýně)

Uvědomujeme si důležitost komunikace a informovanosti občanů o dění na obecním úřadě a v obci. Komunikace musí být vstřícná, otevřená, ale také seriózní a věcná. Každému vyhovuje jiná forma komunikace. K běžným formám, jako je osobní návštěva, telefon, písemná a e-mailová korespondence, web, úřední deska nebo Chýňský zpravodaj, přidáme:

(a) Informační systém ISCHYAS = "Informační Systém CHÝně - Aktuality přes Sms": ISCHYAS umožní např. hromadné odesílání upozornění občanům v případě havarijních situací, informace o důležitém dění v obci, odstávkách vody, příčinách výpadku elektřiny apod. Systém umožní jednoduše, jak jednotlivě tak hromadně, rozesílat informační SMS zprávy a případně přijímat odpovědi na ně posílané zpětně na centrální telefonní číslo. Každý, kdo se od systému přihlásí, si bude moci zvolit, jaký typ informací chce přijímat.

(b) Obnovení Starostova bločku: Starostův bloček byl zaveden v roce 2011 a až do srpna roku 2012, kdy přestal být po změně vedení obce aktualizován, byl trvale nejsledovanější částí chýňských webových stránek. Proto chceme Starostův bloček opět používat jako způsob sdělování stručných zpráv o aktuálním dění na úřadě a v obci.

(c) Informace o projektech na webu: Rozšíříme obsah obecních stránek o důležité informace k větším projektům a akcím. Občané zde najdou pohromadě všechny informace o připravovaných projektech, a to jak ve stádiu přípravy (záměr, studie, žádosti o dotaci, výběrová řízení) tak ve stádiu realizace (rozpočet a jeho plnění, plán prací, předpokládané dokončení). Tyto informace zůstanou na webových stránkách dostupné i po dokončení projektu.

Programové priority sdružení ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!