Aneb co nás čeká v nejbližších dnech a týdnech

Volby skončily a nastal čas povolebních vyjednávání a změn ve vedení obce. Je zřejmé, že nejprve je zapotřebí ujasnit si shody a rozdíly v cílech a programech jednotlivých uskupení v zastupitelstvu a vyjednat podporu pro obsazení klíčových postů ve vedení obce. Těmi zásadními posty jsou pozice starosty, místostarosty, předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru. Tyto dva výbory musí existovat v každé obci. V Chýni sem patří ještě pozice předsedy výboru pro novou základní školu. Jednání už běží a přestože ještě nejsou uzavřena, tak věříme, že jasno bude nejpozději do konce tohoto týdne.

Zákon stanoví desetidenní lhůtu, ve které je možné zpochybnit regulérnost voleb. Tato lhůta začíná dnem následujícím po dni zveřejnění výsledků voleb ve sbírce zákonů. Pokud nikdo nepodá stížnost, může být po uplynutí této lhůty vyhlášen termín ustavující schůze nového zastupitelstva. Hlavní a většinou jedinou agendou této schůze je složení slibu nových zastupitelů a obsazení funkcí ve vedení obce. Schůze musí být vyhlášena v pracovní den sedm dní předem (den vyhlášení a den konání se nepočítají). Výsledky voleb byly oficiálně vyhlášeny včera, tj. 13. října. To znamená, že ustavující schůze zastupitelstva se může konat nejdříve v pátek 31. října. Pro vyhlášení řádné schůze platí stejná sedmidenní lhůta, a proto se tato schůze bude konat nejdříve v úterý 11. listopadu.

Zastupitelé starého zastupitelstva ztrácejí svůj mandát okamžikem zvolení nových zastupitelů, ovšem starosta a místostarosta vykonávají své pravomoci až do okamžiku zvolení nového vedení obce. V období mezi volbami a volbou nového starosty a místostarosty by ovšem starosta měl omezit svou činnost na akty nutné pro udržení chodu obce a neměl by činit zásadní rozhodnutí.

To, že od voleb do ustavující schůze zastupitelstva uplynou nejméně tři týdny, může být kritické pro některé urgentní akce, především některé žádosti o dotace. Proto bychom byli rádi, kdyby se alespoň na těch věcech, které doslova hoří, mohlo začít pracovat už dříve. To bude vyžadovat dohodu se současným starostou a místostarostou, kteří, jak bylo už řečeno, budou své funkce zastávat ještě nejméně tři týdny.

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!