V sobotu 10.1.2015 se konalo – neobvykle v sobotu dopoledne – veřejné zasedání zastupitelstva Chýně, jehož hlavním bodem byla debata o postupu obce v otázce koupě budovy č.p. 170 v ulici Okružní. Toto hlasování provázela bouřlivá debata. Protože ne všichni měli čas se zúčastnit zasedání zastupitelstva, rádi bychom zde vysvětlili naše stanovisko.

Jedná se o budovu bývalé Jednoty vedle obecního hřiště, která už dlouhá léta bez využití chátrá. Tato budova se nachází na pozemku obce parcelní číslo 178, její majitel se dostal do finančních potíží a budova skončila v exekuci. 12.1.2015 se měla konat dražba s vyvolávací cenou bezmála 1 milión Kč a bylo třeba rozhodnout, jak se obec k věci postaví. Do budovy nebyl před dražbou umožněn vstup. Součástí dražební vyhlášky byl také neaktuální znalecký posudek, který vyčísloval cenu objektu na 1,44 miliónu Kč. Ovšem ani znalec do budovy nevstoupil a v posudku výslovně deklaroval, že bez inspekce budovy jde o cenu opravdu velmi hrubou. Posudek také obsahoval podstatné formální chyby, např. byl chybně datován do roku 2010, ač byl vypracován v roce 2013. Část budovy je černou stavbou.

Je nepochybné, že je v zájmu obce tuto budovu získat. Pokud je v dobrém stavu a půjde s přijatelnými náklady rekonstruovat, bylo by do ní možné umístit některou důležitou službu v obci, např. obecní policii. Pokud není v dobrém stavu a bude nutné ji zbourat, obec alespoň bude moci disponovat svým pozemkem. Otázka tedy nezněla „Chceme budovu Okružní 170?“ Na kladné odpovědi se shodli všichni zastupitelé. Otázka zněla složitěji: „Máme budovu za stávajících okolností koupit v dražbě za milión Kč nebo i více a máme deklarovat ochotu obce takové peníze za tuto budovu utratit?“ A na takto položenou otázku jsme si my tři odpověděli záporně.

Hlavní důvody byly dva:

1) Neměli jsme možnost budovu prohlédnout. Není jasné, v jakém je stavu. V budově minimálně nějakou dobu stála voda, stavební úřad dokonce před pěti lety z tohoto důvodu zakázal její užívání. Informace o stavu budovy jsou rozporuplné – od informací, že je objekt celkem zachovalý až po informace o dezolátním stavu a prasklé základové desce. Za těchto okolností se nám cena jeden milión Kč jevila jako příliš vysoká. Nemohli jsme s klidným svědomím odsouhlasit vydání miliónu korun z obecních peněz za předraženého „zajíce v pytli“ a jsme přesvědčeni, že takovéto rozhodnutí by mohlo být i právně zpochybněno.

2) Bylo chybou deklarovat, jak vysokou cenu je obec za tu budovu ochotná utratit. Nahrávalo to případným spekulantům s nemovitostmi a vznikalo zde nebezpečí, že se někdo může pokusit budovu koupit a chtít ji pak obci prodat, nebo alespoň šponovat cenu při aukci.

Na zasedání ovšem zazněly i argumenty pro nákup za tuto (a dokonce podstatně vyšší) cenu. Krom obecných deklarací o tom, jak moc obec tu budovu potřebuje – což jsme nepopírali – byla hlavním argumentem obava, že budovu koupí někdo jiný a obci se tím zkomplikuje život. To je jistě pádný argument, ale riziko, že by někdo o budovu za dané situace měl zájem – připomeňme, že je v nejistém stavu, stojí na obecním pozemku, její majitel by musel za pozemek platit obci nájem a její část je dokonce černou stavbou, která dost možná bude muset být odstraněna – tak tedy toto riziko bylo tak minimální, že nemohlo vyvážit výše uvedené argumenty. Jediný náznak zájmu se objevil po vyhlášení zastupitelstva, kdy se 2 občané přišli na nemovitost informovat na OU. Naopak deklarování nějaké pevné ceny, kterou budova pro obec má, spekulativnímu nákupu nahrávalo.

Jak to nakonec dopadlo? O účasti v dražbě nebylo sporu – schváleno osmi hlasy (ze zastupitelstva se omluvil Stanislav Barek). Dále zastupitelé pěti hlasy z osmi přítomných odsouhlasili, že zástupci obce mohou jít v dražbě až na cenu 1,5 miliónu Kč (limit 1,2 mil. navrhl p. Novotný, zastupitelé ze STAN ho poté „přehodili“ až na 1,5 mil. Kč). Proti jsme byli pouze my tři zastupitelé za ESO. V pondělí 12.1.2015 se pak konala dražba, na které za daných podmínek nikdo o budovu zájem neprojevil. Budova se tedy nevydražila a bude dražena znovu za nižší vyvolávací cenu.

Jako zastupitelé zvolení za ESO ctíme krédo hospodařit s obecními prostředky stejně zodpovědně jako se svými, či spíše ještě zodpovědněji. Protože za daných podmínek by nikdo z nás (a jak se nakonec ukázalo, ani nikdo jiný) do takového obchodu nešel, hlasovali jsme proti takovému nákupu. Nyní budeme vyžadovat prohlídku nemovitosti a posouzení stavu. Za jasných podmínek a za přijatelnou cenu pak samozřejmě nákup podpoříme.

zastupitelé za ESO Chýně

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!