Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou Fakultu obor Geografie – kartografie, obor Sociální geografie a regionální rozvoj. V průběhu studia jsme strávila rok na univerzitě ve španělské Seville, kde jsem se poprvé v praxi seznámila se strukturálními fondy.

Po brigádách v průběhu studia jsem od roku 2004 pracovala jako projektový manažer v neziskovém sektoru. Zajišťovala jsem kompletní přípravu projektových řízení, zpracování návrhů projektů, vedení projektů, ale i vytváření regionálních analýz, zpracování a tvorbu map a grafů. V rámci této praxe jsem se naučila rychle vyhledat a analyzovat potřebné informace a následně z nich vyvodit odpovídající závěry.

V roce 2007 jsem nastoupila do Svazu průmyslu a dopravy ČR, nestátní organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice, jako projektový manažer. V této pozici jsem se naučila vyjednávat a komunikovat s odbory, řídit velké mezinárodní projekty, porozumět požadavkům a problémům podnikatelských subjektů i orientovat se v české legislativě. Po necelém roce jsem byla jmenována ředitelkou sekce rozvoje lidských zdrojů a regionálních zastoupení. V této pozici jsem zajišťovala strategické plánování projektových aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, zákoníku práce a sociálního dialogu, vedení Cash Flow, zajištění financování, plánování mzdových nákladů. Podařilo se mi v praxi aplikovat moderní metody řízení zaměstnanců, založit regionální pobočky a sestavit kvalitní tým odborníků. Tuto činnost jsem vykonávala až do nástupu na rodičovskou dovolenou.

Nejraději relaxuji u kreativní tvorby (šití, pečení, hraní s dětmi), při práci na zahradě a při sportu.

Publikační činnost:

  • Metodika pro komunikaci se zaměstnavateli, Praha 2007, SP ČR, Iniciativa Equal
  • Metodická příručka pro zjišťování potřeb znevýhodněných, Praha 2007, SP ČR, Iniciativa Equal
  • Finanční prostředky fondů EU v období 2007 – 2013; Anna Chvojková, Viktor Květoň; Praha 2007; Úřad Vlády ČR, ISBN 978-80-86684-43-7
  • Ekolog veřejné správy; Jitka Vlčková (ED.); Praha 2007; IREAS o.p.s. financováno ESF ČR (kapitola „územní plánování“ a „finanční zdroje“), ISBN 978-80-86684-49-9
  • Podnikový ekolog; Jitka Vlčková (ED.); Praha 2006; IREAS o.p.s. financováno ESF ČR (kapitola „Finanční prostředky“), ISBN 80-86684-46-6
  • Studie – Pravidlo N+2, Praha 2005; Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Finanční analýza projektů Fondu soudržnosti; Praha 2005, Ministerstvo pro místní rozvoj, ISBN 80-86684-39-3
  • Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti, Praha 2004, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti, Díl I. Projektové řízení Fondu soudržnosti, Praha 2004, Ministerstvo pro místní rozvoj, ISBN 80-86684-16-4
  • Pozice zemědělství a rozvoj venkova v Pardubickém kraji po vstupu ČR do EU, Praha 2004, IREAS o.p.s., ISBN 80-86684-19-9

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!