Akce "Pohádková alej" bude probíhat od 14:30, kdy vyrazí první skupinka dětí. Děti budou chodit po cca 10 minutách ve skupinkách po 8-10 dětech.

 

Priorita 1

Postavíme novou školu do roku 2018.

Priorita 2

Rozšíříme školku ve stávajícím areálu.

Priorita 3

Zřídíme v Chýni služebnu obecní policie.

Priorita 4

Posílíme dopravní spojení s Prahou.

Vytvořeno pomocí open source Joomla!